Veilen

Om de handel in sierteeltproducten tussen de verschillende schakels goed te laten verlopen, is duidelijkheid nodig. Daarom worden sierteeltproducten op basis van belangrijke kenmerken als kwaliteit, (maat)sortering, rijpheid, verpakking, voorbehandeling en belading ingedeeld. De VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland) heeft hiervoor specificaties voor alle productgroepen opgesteld. Op de website van de VBN vindt u de gedetailleerde productspecificaties en productcodes. Deze voorschriften zorgen niet alleen voor duidelijkheid in het handelsverkeer maar ook voor kwaliteitsborging.

In sommige gevallen gelden er ook nog aanvullende voorschriften voor zowel bloemen en planten, bijvoorbeeld over plantdikte of rijpheid. Aanvoerders geven soms ook nog, via een zogenaamde informatiecode (Mehrwertcode) verkoopbevorderende, aanvullende informatie en positieve keurcodes aan hun product mee. Deze codes zijn ook zichtbaar op het klokfront. 

Onze klanten kunnen via het aanbodsinformatiesysteem (Infosystem) van tevoren al zien welke producten de volgende dag voor de klok komen en in welke hoeveelheid. U heeft de informatie daardoor al vroegtijdig beschikbaar, zodat u uw inkoop optimaal kunt voorbereiden en plannen.

U koopt uw bloemen en planten in aan de hand van aanvoerinformatie en de representatieve productfoto's. Deze productfoto´s worden boven elke klok getoond. U ziet ook logo's van aanvoerders. Ook vermelden we onder elke klok steeds de volgende partijen die verkocht gaan worden. Op deze manier heeft u meer informatie om uw koopbeslissingen op te baseren.

Na het veilen brengen wij uw ingekochte bloemen en planten zo snel mogelijk naar uw verlaadplaats of in uw box.

We helpen u graag verder!

Wolfgang Maas
  • de
  • nl
  • en
Wolfgang Maas

Teammanager relatiebeheer

Relatiebeheer
Jan Kluthausen
  • nl
  • de
  • en
Jan Kluthausen

Teammanager Klokservice

Klokservice
Joachim Arts
  • de
  • nl
  • en
Joachim Arts

Hoofd veiling en ontwikkeling

Veilmeesters
Direct contact met... Sluiten