We helpen u graag verder!
Sluiten

Sluiting jaaraanvoermelding potplanten 2020

16 januari 2020

Eind november 2019 werden alle aanvoerders van potplanten gevraagd, hun geplande aanvoeraantallen voor de periode van januari tot en met december 2020 (2020 1-12) in te geven.


Controle van alle meldingen
De ingavefase is inmiddels afgesloten. Alle meldingen worden momenteel door de medewerk(st)ers van assortimentsmanagement van Veiling Rhein-Maas gecontroleerd en ten opzichte van de geplande aantallen van de veiling alsook de geschiedenis van de aanvoerder beoordeeld (o.a. aangemeld – aangevoerd, kwaliteit, regelmaat, lid – geen lid) en aansluitend geaccepteerd, of indien nodig, gecorrigeerd. Door deze manier van werken kunnen buitensporige aanvoeraantallen worden vermeden, om de aanbodssituatie aan de veilingklok betrouwbaar vorm te geven.

Toegestane aantallen vanaf 10 februari zichtbaar
Alle aanvoerders, bij wie een correctie van de jaaraanvoermelding is aangebracht, kunnen de door de assortimentsmanager aangepaste aantallen vanaf 10 februari 2020 onder `definitief’ in hun online-omgeving bekijken. Wanneer de cijfers in de kolommen `aangemeld´ en `definitief´ identiek zijn, zijn er geen aanpassingen doorgevoerd. Controleert u a.u.b. ná 10 februari a.s. dus hier uw gegevens.

Aanvoermeldingen potplanten zijn verplicht
Aanvoerders van potplanten, die bij de veiling aanvoeren, zijn volgens het veilingreglement verplicht, een jaar- en weekmelding af te geven. We willen u er nogmaals op wijzen, dat niet voor de veiling aangemelde producten al naargelang de marktsituatie voor de verkoop aan de klok geweigerd kunnen worden. De aanvoermeldingen hebben alléén betrekking op producten die via de veilingklok bij Veiling Rhein-Maas worden verkocht. Aanvoerders, die verwachten dit jaar hun producten meer via klokservice van Veiling Rhein-Maas te gaan verkopen, vragen we dit per omgaande aan hun contactpersoon bij assortimentsmanagement door te geven.

In de online-omgeving is voor u als aanvoerder duidelijk zichtbaar, in hoeverre de actueel verkochte aantallen bij de toegestane aantallen passen. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, om uw aanvoer voor de veilingklok goed te plannen. Indien er zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen in de gemelde aanvoeraantallen en/of artikelen, neem dan tijdig contact op met de voor u verantwoordelijke assortimentsmanager.