Het respectvol en duurzaam omgaan met producten, materialen en het milieu is een belangrijke kernwaarde van Veiling Rhein-Maas.  Om die reden bestaat er een aantal regels m.b.t. de afvalverwerking bij Veiling Rhein-Maas. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen, dat het milieu niet onnodig wordt belast en voor een schone werkomgeving zorgen


Regels voor de afvalverwijdering
Ondersteun ons en zorg ervoor dat u uw afval op de juiste manier sorteert. Alleen afval dat in verband met de veiling is ontstaan, mag worden verwijderd, bijvoorbeeld folieafval, plastic potten of watertrays. Wij vragen uw actieve ondersteuning hierbij, door alleen toegestaan afval naar de aangewezen locaties (Eco-Points, Eco-Park en CC-Depot) te brengen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Op deze manier houden wij samen ons veilingterrein schoon.

VerpackG
Sinds1 juli 2022 zijn er belangrijke veranderingen als gevolg van een wijziging van de wet: Voor verpakkingen is een systeemdeelname verplicht en als hieraan niet is voldaan of als er geen licentie is verleend, dan volgt een automatisch verkoopverbod. Voor ons als Veiling Rhein-Maas geldt een actieve verplichting te controleren of er een registratie is. Indien uit controle blijkt dat uw bedrijf of uw verpakking niet correct geregistreerd zijn, mogen wij uw producten niet meer via Veiling Rhein-Maas verkopen, omdat de verpakking (en de goederen daarin) niet verkocht mogen worden vanwege het wettelijke verbod op verkoop.
Wij raden u dan ook uitdrukkelijk aan om u onmiddellijk te registreren op de website van Verpackungsregister LUCID, als u dat nog niet hebt gedaan!