Op Veiling Rhein-Maas is de kwaliteit van de aangevoerde producten één van de belangrijke pijlers. We hebben daarom een eigen kwaliteitscontrole om toe te zien op het correcte gebruik van kwaliteitsaanduiding door aanvoerders. Onze kwaliteitscontroleurs controleren de verstrekte informatie vóór het veilen, geven begeleiding en herkeuren waar nodig. Zij controleren de producten steekproefsgewijs. Voor een correcte aanvoer en kwaliteit van de producten is de aanvoerder zelf verantwoordelijk. Dat geldt ook voor de informatieverschaffing rondom de partij die aangevoerd wordt.

Herkeur op kwaliteit
Wanneer u als klant vaststelt, dat de kwaliteit of sortering van een aangekochte partij niet overeenkomt met de verstrekte informatie, kunt u een herkeur bij de kwaliteitscontrole van Veiling Rhein-Maas aanvragen. Geeft u a.u.b. bij een herkeur per e-mail altijd de volgende informatie door: partijnummer (briefnummer), uw klantnummer, datum van uw inkoop, uw telefoonnummer, foto’s van de door u geconstateerde reden van herkeur. Bij toewijzing van een herkeur worden de gemaakte correctiekosten bij de aanvoerder in rekening gebracht. Dit komt omdat Veiling Rhein-Maas werkt op basis van het principe `kostenmaker=kostendrager´. Voor u als klant is het gemakkelijk het `Formulier herkeur´ in te vullen en per e-mail te sturen naar kwaliteitscontrole potplanten of kwaliteitscontrole snijbloemen. Voor een herkeur op aantallen, inhoud en verpakking moet u zich als klant melden bij de klantenservice (Verteilaufsicht). Deze herkeur kunt u tot maximaal één uur na einde verdeling bij de klantenservice melden.

Betrouwbaarheidsindex (BI)
De betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie wordt binnen de veilingen aangegeven met de Betrouwbaarheidsindex (BI). Als klant kunt u aan de BI-waarde de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie van een aanvoerder zien. Deze BI geeft via de letters A t/m E aan van hoeveel van de honderd laatst aangevoerde partijen per productgroep alle aanvoerinformatie correct was. Meer informatie hebben we voor u in het infoblad `Betrouwbaarheidsindex (BI) voor klanten´ samengesteld.

Premium Quality
Op de veilingklokken in Straelen-Herongen kunnen kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten van bepaalde productgroepen onder het predikaat `Premium Quality´ worden geveild. `Premium Quality´ heeft zich als een geliefd merk bij klanten van Veiling Rhein-Maas geëtableerd. Bij potplanten kunnen Anthuriums, Buxus, Calluna, Chrysanthemum, Cyclamen, Euphorbia pulcherrima, Gaultheria, Helleborus, Lavendel, Pelargonium zonale, Phalaenopsis, Osteospermum en bolgewassen als `Premium Quality´ worden aangeboden. Bij snijbloemen zijn dit bijzonder hoogwaardige kwaliteiten van Gladiolen, Lelies en Ranonkels.

VBN-productspecificaties
Veiling Rhein-Maas volgt de VBN-productspecificaties (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland). Deze productspecificaties worden wereldwijd gevolgd en bevatten per product(groep) de voorwaarden waaraan het product moet voldoen. Deze afspraken hebben betrekking op de productkwaliteit, de sortering, de verpakking en de informatie bij het product. De productspecificaties vormen de basis voor kwaliteitsborging en maken het aanbod op de veiling voor klanten transparant. De actuele productspecificaties vindt u op de website van VBN

Heeft u vragen over kwaliteitscontrole?

Onze teams adviseren u graag!

Kwaliteitscontrole snijbloemen
Kwaliteitscontrole snijbloemen
+49 2839 59 3292
Kwaliteitscontrole potplanten
Kwaliteitscontrole potplanten
+49 2839 59 3293