Op Veiling Rhein-Maas is de kwaliteit van de aangevoerde producten één van de belangrijke pijlers. Zorgt u ervoor dat de informatie over uw aanvoer (EAB) correct en op tijd naar Veiling Rhein-Maas wordt gestuurd. U als aanvoerder bent verantwoordelijk voor de correcte aanvoer van uw producten op de veiling en voor de juistheid van alle andere informatie over de door u geveilde partijen. Let in het bijzonder op de veilgroepen, informatie-, keur- en fustcodes.

Kwaliteitscontrole bij Veiling Rhein-Maas
De kwaliteitscontroleurs zijn de schakel tussen aanvoerders en klanten voor alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten in Straelen-Herongen. Zij zijn verantwoordelijk voor de controle van de aangevoerde bloemen en planten en letten bij deze kwaliteitscontrole op het juiste gebruik van de veilgroepen, keurcodes, informatiecodes (Mehrwertcodes), logistieke aanvoervoorschriften en de VBN-productspecificaties. Daarnaast ondersteunen zij de aanvoerders van de marktplaats bij hun aanvoer.

Wijzigen van aanvoerinformatie
Veiling Rhein-Maas is gerechtigd om - indien noodzakelijk - de aanvoerinformatie te wijzigen. Over deze wijzigingen wordt u als aanvoerder geïnformeerd via uw software-aanbieder en het dagafschrift van de betreffende veildag. Ook werkt Veiling Rhein-Maas met een sms-service, waarbij u om 07:00 uur van de betreffende veildag direct wijzigingen op de aanvoerbrief gemeld krijgt. U maakt nog geen gebruik van deze sms-service? Neemt u dan nog vandaag contact op met de kwaliteitscontrole.

Premium Quality
Op de veilingklokken in Straelen-Herongen kunnen kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten van bepaalde productgroepen onder het predikaat `Premium Quality´ worden verkocht. `Premium Quality´ heeft zich als een geliefd merk bij klanten van Veiling Rhein-Maas geëtableerd. Bij potplanten kunnen Anthuriums, Buxus, Calluna, Chrysanthemum, Cyclamen, Euphorbia pulcherrima, Gaultheria, Helleborus, Lavendel, Pelargonium zonale, Phalaenopsis, Osteospermum en bolgewassen als `Premium Quality´ worden aangeboden. Bij snijbloemen zijn dit bijzonder hoogwaardige kwaliteiten van Gladiolen, Lelies en Ranonkels. U wilt uw producten als `Premium Quality´ aanvoeren? Neemt u dan contact op met ons assortimentsmanagement.

Betrouwbaarheidsindex (BI)
De betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie wordt binnen de veilingen aangegeven met de Betrouwbaarheidsindex (BI). De BI is op Veiling Rhein-Maas een randvoorwaarde voor het verhandelen van sierteeltproducten. Houdt u er rekening mee dat de BI-waarde belangrijk is voor een succesvolle verkoop van uw producten, omdat onze klanten aan de BI-waarde herkennen hoe betrouwbaar de aanvoerinformatie is. In de folder `Betrouwbaarheidsindex (BI) voor aanvoerders´ hebben wij meer informatie voor u samengesteld.  

VBN-productspecificaties
Veiling Rhein-Maas volgt de VBN-productspecificaties (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland). Deze productspecificaties worden wereldwijd gevolgd en laten per product(groep) de voorwaarden zien waaraan het product moet voldoen. Deze afspraken hebben betrekking op de productkwaliteit, de sortering, de verpakking en de (extra) informatie bij het product. De productspecificaties vormen de basis voor kwaliteitsborging en maken het aanbod op de veiling voor de klanten transparant. Alle actuele VBN-productspecificaties vindt u op de website van VBN.

Heeft u vragen over de kwaliteit van de door u aangevoerde producten?
Weet u niet zeker of uw aangevoerde producten A1- of A2-kwaliteit hebben? Heeft u een andere vraag over uw producten aan de kwaliteitscontroleur? Vult u dan het `Reactieformulier keurmeester´ in en hangt u het dan vóór de aanvoerbrief aan de ladingdrager. U wordt dan door de kwaliteitscontroleur teruggebeld over uw vraag. In dit geval worden eventuele BI-kosten niet belast.

Heeft u vragen over kwaliteitscontrole?

Onze teams adviseren u graag!

Kwaliteitscontrole snijbloemen
Kwaliteitscontrole snijbloemen
+49 2839 59 3292
Kwaliteitscontrole potplanten
Kwaliteitscontrole potplanten
+49 2839 59 3293