U als aanvoerder kunt uw producten op vijf veildagen per week - van maandag tot en met vrijdag - aanbieden aan de klanten van de veiling. Hieronder hebben we alle belangrijke informatie over uw aanvoer bij Veiling Rhein-Maas samengevat.

Aanvoerdocumenten
Om uw producten bij Veiling Rhein-Maas te verkopen, moet u een volledig ingevulde elektronische aanvoerbrief (EAB) sturen naar de veiling. Bevestig bovendien een ingevulde aanvoerbrief in papieren vorm en dubbele versie aan elke stapelwagen (onder de brievenklem) of CC-container (in de briefhoes). U kunt ook gebruik maken van `Leitetiketten´ (aanvoeretiketten) aan de volgkarren. Gebruik de aanvoerbrief van Veiling Rhein-Maas of van Royal FloraHolland en zorg ervoor dat de juiste informatie over veilgroep, keurcode en verpakkingscode op de aanvoerbrief vermeld staat. Veiling Rhein-Maas volgt hierbij de VBN-productspecificaties (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland). U kunt de informatiecodes (Mehrwertcodes) ook gebruiken om de speciale eigenschappen van uw producten op de aanvoerbrief te noteren. Trek op deze manier de aandacht van de klanten van de veiling op de kenmerken van uw product!

Aanvoermeldingen
Bent u aanvoerder van potplanten? Dan is de jaaraanvoermelding van uw geplande hoeveelheden producten voor het volgende jaar en de tijdige indiening van een weekmelding vereist. Hierbij kondigt u - onder vermelding van uw aanvoernummer en uw naam - uw producten aan met het aantal ladingdragers voor de respectievelijke veildagen van de daaropvolgende week. Wij willen u erop wijzen dat producten die niet gemeld zijn niet geveild kunnen worden. Vul uw wekelijkse registratie online in op onze website.

Aanvoertijden
Wij wijzen u erop dat uw aangevoerde producten binnen de aanvoertijden moeten zijn opgesteld op de voorgemarkeerde plekken in de aanvoerhallen van Veiling Rhein-Maas. Alleen op deze manier kunnen uw producten worden verwerkt in het verdere logistieke proces van de veiling. Hier vindt u onze aanvoer- en openingstijden.

Aanvoer voor klokservice
Hier gelden aangepaste aanvoervoorschriften. Houdt u daarbij ook rekening met de verrekening van klokservice-transacties.

Representatieve productfoto's
Het meesturen van een kwalitatieve productfoto bevordert de verkoop van uw producten. Gebruik als aanvoerder moderne software aanbieders om eenvoudig uw productfoto's te uploaden. Verdere nuttige tips voor een positieve invloed op de aankoopbeslissing van klanten van de veiling vindt u in de handleiding voor representatieve productfoto's. U kunt voor uw productfoto's ook gebruik maken van de beeldbank van onze moederorganisatie Royal FloraHolland. Wij hebben voor u een gedetailleerde beschrijving gemaakt voor het gebruik van de beeldbank.

Foyer als etalage
Presenteer uw producten in onze foyer en overtuig de klanten van onze marktplaats van uw bedrijf! U heeft ook de mogelijkheid om uw producten te promoten op evenementen zoals bijvoorbeeld `Rhein-Maas Next´. Onze medewerk(st)ers van assortimentsmanagement geven u graag advies.