Correct gebruik stapelwagens

9 februari 2024

Bij het gebruik van stapelwagens (kortweg STW) op Veiling Rhein-Maas gelden de gebruiksvoorwaarden van Royal FloraHolland voor zowel aanvoerders als klanten. Aangezien de stapelwagens van Veiling Rhein-Maas onderdeel uitmaken van een poolsysteem, is het onze verantwoordelijkheid om toe te zien op het correcte gebruik ervan.

Alle gebruikers moeten de voorwaarden voor het gebruik van de stapelwagens en de slotplaten in acht nemen. Voor de huur van stapelwagens voor intern gebruik (bijvoorbeeld via kopersbox-contracten en interne nachthuur) gelden ook gebruiksvoorwaarden, met name voor onze klanten met een kopersbox.

Wij wijzen u daarom nogmaals op de verschillende gebruiksvoorwaarden:

Als u vragen hebt over het juiste gebruik van stapelwagens, neem dan contact op met onze medewerker Lena te Kate op 0173-7278256 of per e-mail op lena.tekate@spam-protectveilingrheinmaas.de.