We helpen u graag verder!
Sluiten

Houdt u aan de regels m.b.t. bedrijfsafval

6 mei 2022

Respectvol en duurzaam omgaan met producten, materialen en het milieu is een van de kernwaarden van Veiling Rhein-Maas. Ondersteun ons en zorg ervoor dat uw bedrijfsafval op de juiste manier gesorteerd en afgevoerd wordt.

Locaties voor de afvalverwerking
Bij de Eco-Points kunnen kleinere hoeveelheden aan transportverpakkingen (tot volumes van max. ½ STW), die bij het verdichten en verladen van uw inkoopproducten op dezelfde veildag zijn overgebleven, worden afgevoerd:

  • Hal A
  • Hal E
  • Hal H

Afval, dat in samenhang met de veiling is ontstaan, kan op de volgende locatie worden afgevoerd (voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze regels voor bedrijfsafval):

  • Hal K (Eco-Park)
     

Toegestaan afval
Het is ten strengste verboden om afval te laten verwerken dat niet in verband met de veiling is ontstaan. Het is ook niet toegestaan om afval van buiten de veiling, bijvoorbeeld van thuis, bij Veiling Rhein-Maas of afval buiten de aangewezen locaties (bijvoorbeeld op ongebruikte ladingdragers) af te voeren.
U bent tot naleving van deze regels volgens het veilingreglement verplicht. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kunnen er verwerkingskosten tot wel € 300 per vergrijp opgelegd worden. Houd er rekening mee dat het videobewakingssysteem op het bedrijfsterrein wordt ingezet voor controledoeleinden.

Heeft u vragen over de regelgeving m.b.t. bedrijfsafval, neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling logistieke middelen (verpakking).