Laatste vergaderingen klankbordgroep aanvoerders en commissie van de handel in 2022

16 november 2022

De klankbordgroep aanvoerders is op donderdag 3 november 2022 bijeengekomen en de vergadering met de commissie van de handel vond plaats op dinsdag 8 november 2022.

Tijdens de laatste vergaderingen van dit jaar waren de belangrijkste onderwerpen de tarieven voor 2023, de algemene marktontwikkeling, de informatievoorziening bij klok- en kettingbaanstoringen en de netheid in de hallen. Verder werd gesproken over de regels rondom het inleveren van afval bij de veiling en de openingstijden van de logistieke afdelingen. Zodra de tarieven voor volgend jaar definitief zijn goedgekeurd, informeren wij u hierover in deze nieuwsbrief en op onze website.