Klokvoorverkoop biedt klanten van Veiling Rhein-Maas de mogelijkheid bepaalde producten, die aan de veilingklok worden aangeboden, al op de dag vóór de veiling tegen een vastgestelde prijs te reserveren. Dit digitale marketingkanaal geniet een grote populariteit bij de klanten van de veiling, omdat ze mobiel, bijvoorbeeld via een smartphone, producten vóór de veiling kunnen reserveren en ze vooraf exact weten, welke prijs ze voor de producten moeten betalen. 


Onze klanten kunnen bij klokvoorverkoop de aangeboden producten online op de dag vóór de veiling vanaf 14:00 ’s middags tot 5:45 uur ’s morgens vóór de veiling tegen de door de aanvoerders vastgestelde prijzen reserveren. Op de aanbodpagina is alle productinformatie (incl. de productfoto) die ook op de veilingklok getoond wordt voor klanten beschikbaar. Wanneer de producten zijn aangevoerd, worden de productgegevens van de aanvoerder door de kwaliteitscontroleurs van Veiling Rhein-Maas gecontroleerd en worden klanten over eventuele veranderingen geïnformeerd. De definitieve koop vindt gelijktijdig met het veilen van de resterende producten van de aanvoerder op de veildag plaats.

Afnamehoeveelheden 
Bij potplanten is het mogelijk hele CCcontainers van monster- en grote partijen te reserveren. Daarnaast kunnen enkele partijen per laag (CC-container) en eenheden van stapelwagens gereserveerd worden. 
Bij snijbloemen moet minimaal één verkoopeenheid worden gereserveerd (emmer of doos).

Tarieven en logistieke afhandeling
Aan de inkoop via klokvoorverkoop zijn geen extra kosten verbonden. Voor dit verkoopkanaal zijn de klantentarieven van de veiling van
toepassing. Ook de logistieke afhandeling vindt plaats op dezelfde wijze als hoe klanten en aanvoerders dat bij de veilingklok gewend zijn.

Gebruiksvoorwaaarden

  • klantnummer
  • kaartnummer
  • SEPA-mandaat
  • mobiel telefoonnummer
  • e-mailadres