Help ons actief onze marktplaats schoon te houden

11 november 2022

Duurzaamheid en respect zijn belangrijke kernwaarden van ons Leitbild, dit komt ook tot uiting in onze omgang met producten, materialen en het milieu. Helaas stellen wij regelmatig vast dat onze regels voor bedrijfsafval niet altijd worden nageleefd. Het is absoluut niet toegestaan om afval (van welke aard dan ook) zomaar op stapelwagens in onze hallen te deponeren of compostafval in containers bij onze Eco-Points te storten.


Toegestaan afval
Alleen afval dat in verband met de veiling is ontstaan, mag worden verwijderd, bijvoorbeeld folieafval, plastic potten of watertrays. Afval van buiten de veiling, bijvoorbeeld van thuis, moet anders worden afgevoerd. Brengt u daarom alleen toegestaan afval naar de hiervoor aangewezen locaties! Volgens het veilingreglement bent u tot naleving van deze regels verplicht.

Locaties voor de afvalverwerking
Bij de Eco-Points kunnen kleinere hoeveelheden aan transportverpakkingen, die bij het verdichten en verladen van uw inkoop op dezelfde veildag zijn overgebleven, worden afgevoerd:

  • Hal E
  • Hal H

Afval in grotere hoeveelheden, dat in samenhang met de veiling is ontstaan, kan op de volgende locatie worden afgevoerd (voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze regels voor bedrijfsafval):

  • Hal K (Eco-Park)


Verscherpte controles
Wij wijzen u er hier op, dat onze medewerkers extra controles gaan uitvoeren en dat de videocamera's die in het gehele gebouw aanwezig zijn, meer voor controledoeleinden zullen worden ingezet. Overtredingen van de regels voor bedrijfsafval worden al bij de eerste overtreding zonder voorbehoud bestraft met 100 euro.

Wij vragen uw actieve ondersteuning bij bovenstaande, zodat wij samen onze marktplaats schoon weten te houden.

Heeft u vragen over de regelgeving m.b.t. bedrijfsafval, neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling logistieke middelen (verpakking).