We helpen u graag verder!
Sluiten

VerpackG - Wijziging vanaf 1 juli 2022 en mogelijk verkoopverbod

13 mei 2022

Wij hebben u reeds in april 2022 meegedeeld dat het uw verantwoordelijkheid is te voldoen aan de wettelijke registratie- en meldingsplicht in verband met de verpakkingswet (`VerpackG´). Bovendien zijn er vanaf 1 juli 2022 belangrijke veranderingen als gevolg van een wijziging van de wet: Voor verpakkingen is een systeemdeelname verplicht en als hieraan niet is voldaan of als er geen licentie is verleend, dan volgt een automatisch verkoopverbod.


Verplichting tot controle van registratie
Voor ons als Veiling Rhein-Maas geldt een actieve verplichting te controleren of er een registratie is. Indien uit controle blijkt dat uw bedrijf of uw verpakking niet correct geregistreerd zijn, mogen wij uw producten niet meer via Veiling Rhein-Maas verkopen, omdat de verpakking (en de goederen daarin) niet verkocht mogen worden vanwege het wettelijke verbod op verkoop vanaf 1 juli 2022.

Wij raden u dan ook uitdrukkelijk aan om u onmiddellijk te registreren op de website van Verpackungsregister LUCID, als u dat nog niet hebt gedaan! Alle verdere informatie van het `Zentrale Stelle Verpackungsregister´ is te vinden op www.verpackungsregister.org.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met Mark Ledwig, hoofd logistieke middelen, aanvoer en kloktoevoer.

Mark Ledwig
Mark Ledwig
Hoofd logistieke middelen, aanvoer en kloktoevoer
+49 2839 59 3300
+49 173 727 8318