We helpen u graag verder!
Sluiten

Checks van representatieve productfoto's

3 juni 2022

Sinds begin februari wordt intensief gecontroleerd of de productfoto's met de aangevoerde producten overeenkomen. In het geval van niet correcte foto's werd herhaaldelijk contact opgenomen met de betreffende aanvoerder en gewezen op de betrouwbaarheid van de foto's wat betreft actualiteit, kwaliteit, kleurenmix, belading, enz. Sindsdien hebben de kwaliteit, conformiteit en ook het aantal meegezonden productfoto's een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Toch is er nog behoefte aan optimalisering.

Een representatieve productfoto heeft een positief effect op de verkoop van uw producten en is voor onze klanten een belangrijke factor bij hun (digitale) inkopen. Onze klanten informeren zich steeds vaker al in klokvoorverkoop, via de productcatalogus voor Kopen-Op-Afstand en de webshop over de aangeboden producten. In de actuele handleiding representatieve productfoto´s vinden alle aanvoerders gedetailleerde informatie over de voorschriften. Maak hiervan gebruik en zorg voor representatieve productfoto's.

Maatregelen vanaf 1 juli 2022
Zoals al aangegeven, zullen we om deze reden vanaf vrijdag 1 juli 2022 producten waarvan géén productfoto beschikbaar is, pas aan het einde van het desbetreffende blok gaan veilen.