Informatie over tarieven 2023

25 november 2022

Vanaf 1 januari 2023 gelden voor klanten en aanvoerders de nieuwe tarieven voor alle verkoopkanalen van Veiling Rhein-Maas. In de huidige situatie met sterk gestegen kosten op alle gebieden hebben uitgebreide discussies en afstemmingen plaatsgevonden met de klankbordgroep aanvoerders en de commissie van de handel. Er werd overeengekomen dat de gestegen kosten bij Veiling Rhein-Maas slechts gedeeltelijk zouden worden ondervangen door aanpassingen van de tarieven. Het andere deel zal worden gecompenseerd door maatregelen bij Veiling Rhein-Maas, waaronder verdere optimalisaties en het gebruik van extra synergie-effecten.


Het gezamenlijk constructief overleg tussen de adviesorganen en het management van Veiling Rhein-Maas heeft ertoe geleid zo de aanpassingen van de tarieven duidelijk onder de stijging van de consumentenprijsindex te houden en daar waar nodig consequenter het principe `kostenmaker = kostendrager´ toe te passen. Dit komt onder andere tot uiting in de toekomstig gestaffelde transactiekosten en lagenheffing.

Hier vindt u de klantentarieven 2023, de aanvoertarieven 2023 en de tarieven voor de diensten van het Service en Import Center.

Heeft u hierover verdere vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met uw contactpersonen bij relatiebeheer klanten, assortimentsmanagement of klokservice.